At the function of Sabka Sath Sabka Vikas Telangana

  • At the function of Sabka Sath Sabka Vikas Telangana 1
  • At the function of Sabka Sath Sabka Vikas Telangana 2

At the function of Sabka Sath Sabka Vikas Telangana

At the Function - Sab Ka Sath- Sab Ka Vikas - organised by dist. Administration and NTPC at Peddapally (Telangana)